Spiltan Invests substansvärde per 2022-08-31

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 241,06 kronor per aktie (-8,15 kronor).

Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till -8,4 procent. Under samma period, avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -25,03 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror främst på nedgången i Spiltans största innehav, gamingbolaget Paradox Interactive.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 214 kronor per den 30 augusti 2022.