Spiltan Invests substansvärde per 2022-10-31

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Substansrapport Okt 22

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 252,87 kronor per aktie (+11,43 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under oktober månad uppgick till +4,79 procent. Under samma period, avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +6,42 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror på breda uppgångar i den noterade portföljen, främst i Spiltans största innehav, gamingbolaget Paradox Interactive.

Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till -2,68 procent. Under samma period, avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -26,05 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 209 kr per den 1 november 2022.