Spiltan Invests substansvärde per 2022-11-30

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Spiltan Substansrapport Nov22

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 257,71 kronor per aktie (+4,84 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under november månad uppgick till +2,28 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +7,28 procent.

Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till -0,45 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, -20,66 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 205 kr per den 29 november 2022.