SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-01-31

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Substansrapport Jan 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 259,29 kronor per aktie (-12,33 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under januari månad uppgick till -4,54 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +7,91 procent.
 
För 2022 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 5,4 procent. Under samma period avkastade SIX RX, -22,8 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 232 kr per den 31 januari 2023.