SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-02-28

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Bild Feb 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 280,97 kronor per aktie (+21,68 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under februari månad uppgick till +8,39 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +1,17 procent. Förändringen i substansvärdet sedan senaste beräkningen beror på en stark utveckling i Paradox Interactive (+ 18 %). Utvecklingen kan härledas till en stark bokslutsrapport samt annonsering av flera nya kommande spel. I sammanhanget kan det vara värt att notera att en ökning med 1 krona i spelbolagets aktie ökar Spiltans substansvärde med 0,59 kronor. Utöver Paradox har även Teqnion haft en bra månad. Likaså fortsätter avknoppningsbolagen Alleima och Solid att utvecklas positivt.
 
Avkastningen på substansvärdet hittills under året uppgick till +3,14 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +9,18 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastigheter och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 241 kr per den 28 februari 2023.