SPILTAN INVESTS SUBSTANSVÄRDE PER 2023-04-30

Pressmeddelanden Regulatoriskt
Bild April 23

Substansvärdet i Spiltan Invest beräknades till 302,87 kronor per aktie (+0,95 kronor).

Avkastningen på substansvärdet under april månad uppgick till +0,36 procent. Under samma period avkastade SIX RX, som visar den genomsnittliga utvecklingen på Stockholmsbörsen inklusive utdelningar, +3,0 procent. Ingen större förändring i substansvärdet redovisas jämfört med mars månad.
 
För perioden januari till april 2023 uppgick den totala avkastningen på substansvärdet till 11,2 procent. Under samma period avkastade SIX RX 12,0 procent.
 
Spiltan Invest fokuserar på sektorerna tech, finans, fastighet och industri. Mer information om substansvärdets fördelning och vilka bolag som ingår i investmentbolagets portfölj finns i den bifogade substansrapporten.
 
Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket där den handlas veckovis, på tisdagar. Senaste stängningskurs för Spiltanaktien var 245,5 kronor per den 30 april 2023.

Spiltan Invests årsstämma
Glöm inte anmäla dig till vår årsstämma lördagen den 13 maj. Läs mer på vår hemsida spiltan.se.