Spiltan ökar investeringstakten – nyrekrytering ska stärka bolagets kommunikation

Pressmeddelanden
Investmentbolaget Spiltan har idag cirka 400 miljoner kr i kassa och likvida noterade bolag. För att hitta fler spännande företag som behöver tillväxtkapital och vill expandera har man förstärkt organisationen med Katja Efron.

Katja kommer närmast från Pepins Group, ett av Spiltans portföljbolag, där hon arbetat med marknadsföring av emissioner, PR och kommunikation. Hon har även en mångårig bakgrund som entreprenör och skapande av engagerande redaktionellt innehåll. Katja ska nu vidareutveckla Investment AB Spiltans kommunikation.

– Som ett led i satsningen på att göra fler investeringar i spännande bolag vill vi arbeta mer strategiskt med vårt varumärke, säger Spiltans VD Per Håkan Börjesson. Katja kommer att tillföra viktig kompetens på kommunikationsområdet och leda arbetet tillsammans med Spiltans Investment Managers.

Unik investeringsmodell och etablerat varumärke

Många entreprenörer väljer Spiltan som partner eftersom investmentbolaget inte har någon exitstrategi och köper för att behålla. Det ger skickliga entreprenörer möjlighet till fortsatt stort ägande och inflytande i det egna bolaget. Samtidigt får man tillgång till finansiella muskler, erfarenhet och Spiltans breda nätverk och kompetens. Spiltan har byggt upp ett starkt varumärke under 20 år vilket gör det möjligt att genomföra affärer som få andra har möjlighet att genomföra. Strategin har därför genom åren levererat hög avkastning. Bland investmentbolagets portföljbolag märks exempelvis dataspelsföretaget Paradox Interactive, Spiltan Fonder och healthtech-bolaget NuvoAir.

– Jag är väldigt glad och stolt över det här uppdraget, säger Katja Efron. Spiltan har en unik modell inom finansbranschen som främjar hållbarhet och sunda beslut. Eftersom man investerar i bolag med avsikten att vara kvar som ägare lika länge som entreprenörerna, kan bolagen arbeta långsiktigt. Jag vill öka kännedomen om Spiltans investeringsverksamhet så att fler svenska företag får chansen att växa!

Dokument

Release