Spiltans vd sprider ägandet inom familjen

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Spiltans vd, Per H Börjesson, har valt att sprida ut en del av sitt aktieägande av Spiltan Invest inom familjen. Omfördelningen påverkar inte det lock up-avtal som Börjesson ingick i samband med bolagets notering 2021.

Per H Börjesson har beslutat att sprida ut en del av sitt aktieägande i Spiltan Invest. Totalt rör det sig om 500 000 aktier som har överlåtits till nära familjemedlemmar. Börjesson själv har efter omfördelningen kvar 4 529 750 aktier privat.
 
Samtliga aktier kommer fortfarande att vara bundna av det lock up-avtal som Börjesson ingick i samband med noteringen av bolaget 2021. Avtalet innebär att det inte är möjligt att sälja av aktier inom en tidsperiod på fem år.
 
– Varken jag eller någon i min familj har några planer på att sälja av några Spiltan-aktier, utan strategin är som alltid att behålla långsiktigt, säger Per H Börjesson.