Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Nyhetsflöde

Det #senaste om oss

Vi tror på transparens och delar gärna med oss av våra nyheter.

13 mars 2017

Styrelsens förslag till utdelning och inlösen

Styrelsen kommer att föreslå utdelningen 50 kronor per aktie till årsstämman den 20 maj. Ett investmentbolag behöver inte betala någon skatt om vi betalar ut mottagna utdelningar plus ett schablonvärde minus våra förvaltningskostnader.

Spiltan planerar också att föreslå stämman ett inlösenprogram där alla aktieägare kan välja mellan att lösa in delar av sina innehav till strax under substansvärdet eller få en större andel av bolaget. Men då vi tror att Spiltan även i framtiden kan bli en bra placering och vill ha många aktieägare i vårt nätverk kommer vi att rekommendera att man bara löser in delar av sina aktier. Genom att minska säljtrycket på Spiltan aktien hoppas vi också att substansrabatten kommer att minska som en följd av inlösenprogrammet. Mer information om inlösen programmet kommer att finnas på hemsidan och i följebrevet när vi skickar ut årsredovisningen och kallelse till stämman om en dryg månad.  


Fler år