Utfall av inlösen i Investment AB Spiltan

Pressmeddelanden
Investment AB Spiltan har genomfört ett frivilligt inlösenprogram. Enligt beslut på extra bolagsstämma den 27 oktober var inlösenkursen 125 kr per aktie att jämföra med senast fastställda aktiekurs på 120 kr. Nu ska cirka 121 miljoner kr överföras till de aktieägare som valde att ta del av erbjudandet.

Det frivilliga inlösenprogrammet omfattade 967 350 aktier (motsvarande 3 % av totala antal aktier) i Investment AB Spiltan. Omkring 10 % av aktieägarna har valt att acceptera erbjudandet. Vid anmälningsperiodens slut hade totalt 988 097 aktier anmälts till inlösen, vilket är drygt 2 % mer än programmets omfattning.

– Många av våra aktieägare har varit med länge och fått ta del av starka kursuppgångar, säger Spiltans VD Per H Börjesson. Vi har nyligen genomfört en split som gjort det möjligt för aktieägare att till viss del minska sitt innehav, samtidigt som man kan behålla aktierna på sikt. Även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. Nu ska vi överföra cirka 121 miljoner kr till de aktieägare som valde att ta del av inlösenerbjudandet. Majoriteten av aktieägarna som valde att behålla sina aktier kommer i gengäld att få en större andel av Spiltan.

Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer det totala antalet aktier i Investment AB Spiltan att minska till 31 277 650. Utbetalning av likvid för inlösta aktier kommer att ske efter att Bolagsverket har registrerat minskningen av aktier.

 

För mer information, kontakta:

Per H Börjesson, VD Investment AB Spiltan, tel: 0708-797101 eller phb@spiltan.se 

 

Dokument

Release