Utfall av Investment AB Spiltans inlösenprogram

Pressmeddelanden
Investment AB Spiltan har genomfört ett frivilligt inlösenprogram. Enligt beslut på extra bolagsstämma den 31 augusti 2020 fastställdes inlösenkursen till 170 kr per aktie. Nu ska cirka 37 miljoner kr överföras till de aktieägare som valde att ta del av erbjudandet.

Det frivilliga inlösenprogrammet omfattade 1 251 106 aktier (motsvarande 4 % av totala antal aktier) i Investment AB Spiltan. Vid anmälningsperiodens slut hade totalt 219 849 aktier anmälts till inlösen, vilket motsvarar 17,7 % av programmets omfattning.

– De flesta av våra aktieägare ser långsiktigt på sitt ägande i Spiltan och har valt att behålla sina aktier, säger Spiltans vd Per H Börjesson. Sedan kan jag ju konstatera att vårt substansvärde har ökat kraftigt efter att inlösenkursen fastställdes för endast sju veckor sedan. Vårt största innehav, Paradox Interactive har rönt stora framgångar efter sin rekordlansering av nya spelet Crusader Kings III. Spiltans aktiekurs har i takt med det stigande substansvärdet också ökat och senast fastställda kurs för Spiltanaktien var 196 kr.

Efter inlösenprogrammets fullföljande kommer det totala antalet aktier i Investment AB Spiltan att minska till 31 057 801. Utbetalning av likvid för inlösta aktier kommer att ske efter att Bolagsverket har registrerat minskningen av aktier.

Dokument

Release