Valberedningen föreslår ny ledamot till styrelsen i Investment AB Spiltan

Pressmeddelanden Regulatoriskt

Valberedningen för Investment AB Spiltan lägger fram följande förslag till beslut på årsstämman den 21 maj 2022 avseende omval och nyval av styrelseledamöter.

Valberedningen anser att nuvarande styrelse är väl fungerande med ledamöter som har en erfarenhet och bred kompetens som ger en sammansättning som är ändamålsenlig för Spiltan Invests verksamhet. Med denna bakgrund föreslår valberedningen omval av styrelsen, det vill säga Kasper Ljungkvist, Per H Börjesson, Per Bouveng, Jessica von Otter, Lars Klingstedt, Cecilia Stegö Chilò och Johan Sjöberg.

Vidare föreslår valberedningen en utökning av styrelsen med en ledamot genom nyval av Caroline af Ugglas.

Caroline af Ugglas, född 1958, är styrelseledamot i ACQ Bure, Beijer Alma AB, Bilia AB, Lifco AB och Trapets AB. Hon har tidigare varit vice vd i Svenskt Näringsliv och dessförinnan Aktiechef på Skandia Liv. Caroline af Ugglas har en ekonomexamen från Stockholms universitet. Hon är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare. Caroline af Ugglas innehar 1 430 aktier i Investment AB Spiltan.

Valberedningen anser att Caroline af Ugglas blir en bra förstärkning av styrelsen med sin erfarenhet från finansmarknaden, ägarstyrning och styrelsearbete i flera börsbolag.

Valberedningen föreslår omval av Kasper Ljungkvist till styrelsens ordförande.

Valberedningen består av Magnus Trast (Investment AB Chiffonjén, ordförande), Per H Börjesson, vd Investment AB Spiltan, Jimmy Sahlin, (representant för Kasper Ljungkvist) och Curt Persson, (representant för Johan Sjöberg).

Information om de ledamöter som föreslås till omval finns på Spiltan Invests hemsida. Valberedningens övriga förslag till årsstämman har offentliggjorts i kallelsen till årsstämman.

Valberedningen i Investment Aktiebolaget Spiltan (publ)