Hållbarhet

    Spiltans hållbarhetsarbete

    Vi tror att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande och hållbarhet. Som Spilans vd Per H Börjesson brukar säga: ”vi är långsiktiga i allt vi företar oss, med målsättningen att Spiltan ska ha evigt liv. Med den inställningen fattar man andra beslut.”

    Långsiktighet och hållbarhet hör ihop

    Vår långsiktighet skapar en stabil grund för bolagen och underlättar prioriteringar som inte alltid betalar sig på kort sikt. Som aktiva investerare har vi dessutom ynnesten att kunna påverka mer än de flesta. Den största påverkan vi kan göra är att undvika att investera i bolag som går tvärs emot det vi tror på. Vi investerar exempelvis inte i tobak, konsumentkrediter och bettingbolag. När vi väl har investerat anstränger vi oss för att styrelser och ledning i våra portföljbolag har de olika områdena inom hållbarhet på sin radar och utvecklas över tid.

    Det är också via påverkan på våra portföljbolag som vi kan göra störst skillnad och det är där vi lägger vårt fokus. Vilka hållbarhetsfrågor som drivs i de olika bolagen avgörs av bolagets verksamhet, det vill säga respektive bolags möjligheter och utmaningar.