Sedan Spiltan investerade i Flattered har bolagets tillväxt tagit fart på allvar. Tre år i rad har bolaget vuxit med över 90 procent per år och går sedan 2020 med vinst.

flattered.com

Första investering
2018
Ägarandel
32.2%
Investment Manager
Göran Pallmar
Gustav Lidén Founder och CEO, Flattered
Dennis Demitrok Cheif Digital Officer, Flattered
Anna Johansson Creative Director, Flattered

Spiltan satsar på Flattered

Flattered är ett svenskt sko- och väskvarumärke med tidlös skandinavisk design, hög kvalitet och detaljer som kunderna älskar. Största delen av försäljningen sker digitalt i egna kanaler. Spiltan Invest investerade i Flattered i november 2018. Varumärket grundades 2013 och har utvecklats från att sälja ballerinaskor till att ha ett betydligt bredare sortiment. Ett av Spiltan Invests kriterier för att investera är att ett bolaget ska ha starka entreprenörer eller företagsledning – det hade Flattered. Vi gillade att medgrundare och vd hade långsiktiga ambitioner för bolaget och sunda värderingar.

Vid investeringstillfället hade Flattered en stor andel av försäljningen i Sverige och i fysiska butiker, som till exempel NK. Bolagets produkter (det vill säga skor) och försäljning i egna digitala kanaler hade goda så kallade unit economics. Det fanns förutsättningar för att marginalen per såld vara efter marknadsföringskostnader skulle bidra med goda intäkter. Bolaget stod främst inför utmaningen att skala upp affären i större volym.

Vi har stöttat bolaget under tillväxtresan och bidragit med vår erfarenhet. Sedan vår investering har Flattered i princip dubblat omsättningen varje år.

Göran Pallmar

Vice vd, Spiltan Invest och ordförande Flattered

Foto: Bertil Svensson
Internationellt och digitalt

När vi investerar i ett företag funderar vi även över hur vi kan utveckla värden i bolaget framöver. För Flattered var vår investeringshypotes för värdeskapande att bolaget skulle växa internationellt och prioritera den egna digitala kanalen. Nu kan vi se att Flattered verkligen har lyckats leverera på den strategin.

När Spiltan investerade i Flattered omsatte bolaget cirka 16 Mkr och gick med förlust. Vi har stöttat bolaget under tillväxtresan och bidragit med vår erfarenhet. De första åren efter vår investering dubblade Flattered i princip omsättningen varje år. Under 2021 omsatte bolaget 117 Mkr och försäljningen sker nu till 80 % via egna digitala kanaler. Den fysiska försäljningen sker i väl valda varuhus över hela världen, vilket bidrar till att stärka varumärket på utvalda marknader.

Planer framåt

Framöver kommer Flattered att lägga in en ännu större växel internationellt. På Spiltan ser vi fram emot att fortsätta vara med och utveckla bolaget.

Gustav Lidén och Anna Johansson.

Vill du söka tillväxtkapital?

Vi vet hur man bygger bolag och får verksamheter att växa. Hör av dig om du vill ha en aktiv, långsiktig partner.

Sök kapital