För dig som söker en ny aktiv ägare

Sök tillväxtkapital

Är du intresserad av att få Spiltan som partner? Berätta gärna mer om dig och ditt bolag så hör vi av oss inom kort.

Spiltan har investerat i svenska företag över 30 år och vi vet hur man uppnår snabb tillväxt. Vi erbjuder skickliga entreprenörer möjlighet till fortsatt stort ägande, inflytande och ansvar i det egna bolaget. Genom långsiktighet, kompetens, erfarenhet och personligt engagemang skapar Spiltan förutsättningar för framgång.

Vår investeringsstrategi

Vi skapar värde genom att utveckla våra portföljbolag via tillväxtskapande och effektivitetshöjande åtgärder. Alla bolag har olika förutsättningar och vi anpassar våra insatser efter behov, oavsett om det är på en strategisk, operativ eller strukturell nivå. Vi arbetar i nära samarbete med andra delägare, företagsledningar och styrelser samt andra intressenter. Innan vi investerar skapar vi även en gemensam plan med entreprenörer för att säkerställa att vi har samsyn om hur bolaget ska drivas.

Långsiktighet och permanent kapital

När vi investerar vågar vi ha tålamod. Vi vet av erfarenhet att det tar tid att bygga bra bolag – ofta längre tid än vad man först tror. Vi fokuserar på att skapa uthålligt värde över tid, snarare än enskilda kvartal. Vi har ingen bestämd tidsgräns på hur länge vi är med som investerare i våra portföljbolag. Målsättningen är att behålla innehaven lika länge som vi kan utveckla bolaget. Det kallar vi för permanent kapital.

Emellanåt säljer vi ett innehav om det finns en ägare som passar bolaget bättre alternativt om entreprenörerna som vi investerat tillsammans med vill avveckla sitt innehav eller göra en exit.

Spiltans investeringskriterier

Vi investerar brett inom tech, finans, fastigheter och industri. Mest tid läggs på investeringar i växande teknikbolag. Innan en investering gör vi en samlad bedömning av bland annat följande kriterier:

Team

Finns det ett kunnigt, drivet och passionerat team i bolaget? Gärna med kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra.

Hållbarhet

Är affärsmodellen och verksamheten hållbar? Verksamheter som inte anses vara hållbara kommer att utmanas alltmer och konkurrensutsättas. Spiltan bedömer att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande och hållbara affärsmodeller.

Geografi

Spiltans fokus är noterade och onoterade svenska företag. Många av våra portföljbolag har även en global och växande marknad för sina tjänster och produkter.

Skalbar affär

Är affärsmodellen skalbar och bevisad? Det ska finnas en betalningsvilja för ditt bolags produkter och tjänster. Även marknaden får gärna vara växande och ha stor potential.

Storlek på investeringen

Spiltan brukar investera från 10 till 80 miljoner kr vid en första investering och vi genomför följdinvesteringar vid behov. Som aktiv och engagerad investerare vill Spiltan äga en betydande minoritetsandel i bolaget under längre tid.