Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans ägarmanual

Spiltan bygger #ett #nätverk som är öppet för alla

Spiltans grundläggande principer

Ägarmanualen innehåller de grundläggande principer vi försöker driva Spiltan efter. Lika självklart som att en tv, bil osv har en ägarmanual borde det vara att ett aktiebolag har en. Ägarmanualen består av sex delar med totalt sexton punkter. 

Sammanfattning:

Del I. Vara aktieägare i Spiltan

1) Krav på att vara aktieägare
Då Spiltans avkastning endast kan bedömas på lång sikt, vill vi ha långsiktiga ägare som är intresserade av att vara med i vårt nätverk och ansluta sig till vår kapitalförvaltningskultur. Vi inser att man över tiden har olika möjligheter att vara aktiv som aktieägare, men tanken är att om alla aktieägares kompetens och kontaktnät kan utnyttjas kan vi göra de mest framgångsrika investeringarna.

2) Partnerskap
Även om Spiltans juridiska form är aktiebolag är det vår inställning att bolaget egentligen har ett partnerskap med alla aktieägare.

3) Nätverk
Spiltan bygger ett nätverk som är öppet för alla som vill komma med.

4) Aktiva ägare  
Då en stor del av aktierna ägs av dem som fattar besluten, är alla aktieägare försäkrade om att Spiltans kapital behandlas som om det vore deras eget. I de bolag Spiltan är engagerad kommer vi att försöka vara aktiva ägare och kämpa för alla aktieägares rättigheter.

5) Långsiktiga
Spiltan drivs med antagandet att bolaget skall ha ett evigt liv. Det innebär att vi kan vara extremt långsiktiga i våra investeringsbeslut.

Del 2. Målsättningar

6) Avkastningsmål
Vid etableringen av nya Spiltan 1997 satte vi målet att ge hög avkastning med låg risk.

7) Låga kostnader
Det enda vi vet säkert om framtiden är vilka kostnader ett sparande kommer att belastas med. Spiltan har målsättningen att ha lägre kostnader än andra jämförbara placeringsalternativ.

Del 3. Informationsgivning

8) Ärlig information
På Spiltan skriver vi vartenda ord själva vilket innebär att vi automatiskt har kontroll på att det vi säger faktiskt stämmer med verkligheten.

9) Öppen kommunikation
Genom regelbunden e-post, aktieägarbrev, hemsida, sociala medier mm försöker vi på Spiltan hålla aktieägarna uppdaterade om vad som händer.

Årsstämman är det tillfälle på året som aktieägare kan ställa frågor till Spiltans styrelse och ledning om verksamheten i bolaget.

Om du trots det har löpande frågor är det av praktiska skäl enklast att kommunicera via e-post där vi är tillgängliga med en viss fördröjning; anja@spiltan,se, bjorn@spiltan.se, elin@spiltan.se, goran@spiltan.se, hakan.sjunnesson@spiltan.se, katja@spiltan.se, kent@spiltan.se, martin@spiltan.se, mikael@spiltan.se och phb@spiltan.se

Del 4. "Pris är vad du betalar, värde är vad du får”

10) Pris
Information om tidigare handel och prissättningen på Pepins.comAlternativa Listan  - se Pepins.com/Market.

11) Värde
Värdet av Spiltans nätverk, värdet av varumärket Spiltan, avkastningsvärde, utdelningsvärde och substansvärde.

Del 5. Risker

12) Låg finansiell risk
Spiltan lånar pengar endast i begränsad omfattning. Vi anser inte att det är värt att sova dåligt på nätterna och riskera våra egna och vänners kapital för att eventuellt nå några procents högre årlig avkastning.

13) Andra risker
Varje enskilt innehav i Spiltans portfölj har olika risk, men med en portfölj med lönsamma företag i olika branscher och utvecklingsfaser begränsas den totala risken i Spiltanaktien. Spiltan har hög risk genom stor exponering mot Paradox.

Del 6. Spiltan – ett alternativ i svenskt näringsliv

14) Spiltans andel i en långsiktig sparportfölj
Var och en måste avgöra hur stor andel Spiltan skall ha i en långsiktig sparportfölj, men en bra grundregel är att man skall ha minst 6-8 olika aktier i en portfölj för att få riskspridning.

15) Svenska folket behöver bättre sparalternativ
Inom kapitalförvaltning ser vi stora behov av att erbjuda bättre produkter. Med tanke på trögheten att få folk att byta förvaltare kommer det att bli en livsuppgift.

16) Förbättra småföretagarklimatet
Alla småföretagare borde engagera sig i debatten för att förbättra småföretagarklimatet. Det skulle öka Sveriges tillväxt. Genom att i Spiltans kapitalförvaltning allokera kapital till små och medelstora företag, föregå som ett gott exempel, samt engagera oss i debatten fortsätter vi på Spiltan att försöka skapa ett bättre svenskt näringsliv.

Ur Spiltans årsredovisning 2019.