Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans årsstämma

Nu #laddar vi för den 19 maj #2018ÅRSSTÄMMA 2018

Spiltans årsstämma 2018 kommer att hållas den 19 maj i Kungliga Musikhögskolans lokaler på Valhallavägen i Stockholm. Kallelse, årsredovisning för 2017 samt övriga handlingar har skickats ut i mitten av april men du hittar även handlingarna under fliken "Fullmakt och handlingar inför årsstämman 2018".

Program

09.30  Seminarier
10.30  Drop-in  - mingel i montrarna
11.00  Insläpp i Kungasalen
11.30  Välkommen till Musikhögskolans lokaler
11.40  Filmvisning
12.00  VD Per H Börjesson och Ordförande Ulf Geijer svarar på frågor
12.45  Presentation av nominerade till Sollos Pris
13.30  Lunch och mingel i montrarna
14.00  Registrering till stämman startar
14.45  Prisutdelning  - Sollos Pris
15.00  Ordinarie bolagsstämma som avslutas med Spiltanhymnen och musikinslag av elever på Kungliga Musikhögskolan

16.30  Slut på dagen!
Ladda hem programmet här.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 14 maj, kl 16.00.
Dels anmäla sitt deltagande till bolaget senast den onsdagen den 9 maj. 
Anmäl dig här!

Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste tillfälligt ha låtit registrera sitt innehav i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 14 maj 2018. Kontakta i så fall förvaltaren.

Även år 2017 hölls Spiltans årsstämma i Kungl. Musikhögskolans lokaler i Stockholm. Över 550 personer var anmälda till stämman och det blev en fantastisk dag. 

Ovan kan du se en stämningsfull film från dagen. Under fliken Press/Spiltan på Youtube kan du även se utfrågningar av VD, Per H Börjesson och ordf. Ulf Geijer, VD för Spiltan Fonder, Erik Brändström, finanschef, Andras Vajlok från Paradox Interactive samt Julia Reuszner, VD Pepins.

Till Spiltan på YouTube