Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans årsstämma

Nu #laddar vi för den 18 maj #2019ÅRSSTÄMMA 2019

Spiltans årsstämma 2019 kommer att hållas lördagen den 18 maj på Cirkus/Skandiascenen, Djurgårdsslätten 43-45, Stockholm.

Kallelse, årsredovisning för 2018 samt övriga handlingar kommer att skickas fr o m vecka 8 och vara våra aktieägare till handa före påsk. Alla handlingar kommer då också att finnas här på hemsidan.

PROGRAM

09.30  Seminarier (mer info och anmälningssidor kommer)
10.30  Drop-in  - mingel i montrarna
11.00  Insläpp Skandiascenen
11.30  Välkommen
11.40  Filmvisning
12.00  VD Per H Börjesson och Ordförande Ulf Geijer svarar på frågor
12.45  Presentation av nominerade till Sollos Pris
13.30  Lunch och mingel i montrarna
14.00  Registrering till stämman startar
14.45  Prisutdelning  - Sollos Pris
15.00  Ordinarie bolagsstämma som avslutas med Spiltanhymnen
16.30  Ca. Slut på dagen!

Anmälan

Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast den 13 maj, kl 16.00.
För att vi ska kunna beräkna mat mm behöver vi ha din anmälan om deltagande senast den onsdagen den 9 maj. (OBS! Anmälan sker här på hemsidan. Anmälningssida kommer att finnas fr o m fredag 5/4).

Glöm inte omregistrera dina aktier

Aktieägare som förvaltar sina aktier hos bank eller fondhandlare, s k förvaltarregistrering, måste tillfälligt ha låtit registrera sitt innehav i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB i god tid före den 13 maj 2019. Kontakta i så fall förvaltaren.

Varmt välkommen

Förra årets årsstämma hölls i Kungl. Musikhögskolans lokaler i Stockholm. Över 600 personer var anmälda till stämman och det blev en fantastisk dag. 

Ovan kan du se en stämningsfull film från dagen. Under fliken Nyheter/Spiltan på Youtube kan du även se utfrågningar av VD, Per H Börjesson och ordf. Ulf Geijer, VD för Spiltan Fonder, Erik Brändström, Patrik Arnesson, VD för Forza Football och Christian Omander, VD CoolStuff.

Till Spiltan på YouTube