Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse

#Tjänstepensionslösning för små och medelstora #företag.

Om SPILTANS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE (SGP)

Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP) är en stiftelselösning som passar bäst för ägare till fåmansföretag som vill ha stor flexibilitet i sitt pensionssparande.

För de senaste 10 åren har SGP haft en genomsnittlig avkastning på 11,3% per år när de stora pensionsförvaltarna haft en avkastning på 6,2% per år med ungefär samma mix av aktier och ränteplaceringar. Men historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastningar.

Hittills under 2020 (t o m augusti) har SGP haft en positiv utveckling och förmögenheten har ökat med 1,71 %. Stockholmsbörsen (enbart aktier) har under samma tidsperiod ökat med 4,1 %. Notera då att SGP har lägre risk än börsen med vår exponering mot ränteplaceringar. De 12 största pensionsbolagen hade för första halvåret en genomsnittlig avkastning på – 2% med ungefär samma mix mellan aktie- och räntefonder som SGP.

Administration och stiftelseärenden sköts av Martin Selin på Spiltan Konsult AB. Kontakta Martin om du vill ha mer information eller ansluta dig till SGP: Tel: 08-570 310 00 martin@spiltan.se.

Om du har övriga frågor går det också bra att kontakta Per Håkan Börjesson, phb@spiltan.se, Tel: 08-570 310 00.

Redogörelse för investeringsstrategin

Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse investerar i värdepappersfonder (aktier som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

De fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med Spiltans riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

På Spiltan Fonders hemsida www.spiltanfonder.se finns redogörelse för fondernas investeringsstrategi. Enda undantaget till fonder är ett mindre antal aktier i Investment AB Spiltan.