Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse

#Tjänstepensionslösning för små och medelstora #företag.

Om SPILTANS GEMENSAMMA PENSIONSSTIFTELSE (SGP)

Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP) är en stiftelselösning som passar bäst för ägare till fåmansföretag som vill ha stor flexibilitet i sitt pensionssparande.

Under åren 2008-2017 har SGP haft en genomsnittlig avkastning på 11,3% per år. När de stora pensionsförvaltarna haft en avkastning på 6,3% per år med ungefär samma mix av aktier och ränteplaceringar.

Administration och stiftelseärenden sköts av Martin Selin på Spiltan Konsult AB. Kontakta Martin om du vill ha mer informaltion eller ansluta dig till SGP: Tel: 08-545 813 40 martin@spiltan.se.

Om du har övriga frågor går det också bra att kontakta Per Håkan Börjesson, phb@spiltan.se, Tel: 08-545 813 40.

Redogörelse för investeringsstrategin

Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse investerar i värdepappersfonder (aktier som investerar i aktier som är upptagna till handel på en sådan reglerad marknad som avses i 1 kap. 4 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och som har getts ut av ett bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet).

De fonder som pensionsstiftelsen investerar i har valts för att de ger en förväntad avkastning och risknivå som ligger i linje med Spiltans riktlinjer för ansvarsfulla investeringar.

På Spiltan Fonders hemsida www.spiltanfonder.se finns redogörelse för fondernas investeringsstrategi. Enda undantaget till fonder är ett mindre antal aktier i Investment AB Spiltan.