Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans inlösenprogram 2020 – datum och mer information

På den extra bolagsstämman den 31 augusti 2020 beslutade Spiltans aktieägare om möjligheten att göra frivillig inlösen av 4 % av sina aktier. Aktieägarna kommer därmed att kunna lösa in aktier för drygt 210 miljoner kronor, till inlösenkursen 170 kr per aktie.

Programmet gör det möjligt för de som vill att till viss del minska sitt innehav, samtidigt som man kan behålla aktierna på sikt. Som vd Per H Börjesson brukar säga: ”även om det historiskt ofta varit en dålig affär att sälja aktier i Spiltan, kan det självklart uppstå tillfällen i livet när man behöver pengar till annat. Är man en långsiktig ägare tror dock styrelsen (som endast i begränsad omfattning kommer att lösa in sina egna aktier) att det kan vara en bra affär att få en större andel av Spiltan. Det blir nämligen effekten av att inte lösa in några aktier. 

Senaste inlösenprogrammet genomfördes hösten 2019 till en inlösenkurs på 125 kr. Omkring 10 % av aktieägarna valde då att acceptera erbjudandet. Ett tidigare inlösenprogram genomfördes 2017 till kursen 77 kr. Spiltans inlösenprogram har bidragit till minskat säljtryck från aktieägare som varit med länge och fått ta del av starka kursuppgångar. 

Fakta och tidsplan: 

 • Inlösenkursen är 170 kronor per aktie  

 • Avstämningsdag för innehavet och inlösenprogrammet är den 25 september 2020. Sista handelsperiod på Pepins innan dess är 9–14 september 2020.  

 • Rätten att lösa in aktier tillfaller endast aktieägare på avstämningsdagen den 25 september 2020 och rätten att lösa in kan ej överlåtas på någon annan. Utnyttjar inte alla aktieägare sin rätt finns det dock möjlighet att lösa in fler aktier än 4 % av innehavet per den 25 september.

 • Inlösenprogrammet är frivilligt och ingen handel med inlösenrätter kommer att ske.  

 • Anmälningsperioden för inlösenprogrammet pågår från och med den 28 september till och med den 14 oktober 2020. Anmälan är bindande. 

 • Tänk på att aktierna som anmälts till inlösen ej får säljas under oktobers handelsperiod, som pågår 7–12 oktober på Pepins.  

 • Aktieägare som har sina aktier direktregistrerade på Euroclear kommer att få en förtryckt acceptsedel (anmälan om man vill delta i inlösenprogrammet). De som har sina Spiltanaktier hos en bank eller annan förvaltare behöver följa deras instruktioner.   

 • Det är möjligt att ansöka om att få lösa in fler aktier än de 4 % som alla aktieägare har rätt till (dock kan ett högre antal inte garanteras). Sådan anmälan sker under anmälningsperioden på samma sätt som accept om inlösen som beskrivits ovan.   

 • Observera att olika banker har olika tillvägagångssättHos vissa banker behöver man göra ett aktivt val och tacka ja eller nej till att delta i inlösenprogrammet. Hos andra banker kan ett accepterande registreras automatiskt om man inte svarar. Kontakta gärna din bank eller förvaltare om du vill vara på säkra sidan!   

 • Vi rekommenderar även att sitta ner framför en större skärm när du granskar informationen om Spiltans inlösenprogram hos din bank eller förvaltare. Ibland kan det vara svårt att se alla villkor på mobilen. Läs gärna instruktionerna noga. Var extra uppmärksam om du tillfrågas ifall du vill delta med hela ditt innehav – om du bara vill lösa in en del av dina aktier.  

 • Alla aktier som anmäls till inlösen kommer att föras över till ett särskilt konto, alternativt spärras för försäljning och överlåtelser, tills utfallet av programmet är klart. Bekräftelse på antalet aktier som utbokats eller spärrats på detta sätt redovisas via din bank, förvaltare eller Euroclear. 

 • Utfallet av inlösenprogrammet beräknas meddelas omkring den 19 oktober.

 • De aktieägare som anmält inlösen av mer än 4 % av sitt innehav återfår de aktier som eventuellt inte löses in. Aktierna bokas tillbaka till samma VP-konto (värdepapperskonto) som de tidigare fanns på. Det beräknas ske omkring den 20 oktober.   

 • Pengarna för inlösta aktier beräknas betalas ut omkring den 23 oktober. 

Observera att Erbjudandet om inlösen inte riktar sig till personer som är bosatta i USA, Kanada, Australien, Japan, Sydafrika, Nya Zeeland, Hong-Kong och Schweiz eller andra länder där Erbjudandet förutsätter prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.