Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

SENASTE KURS

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

•        Substansvärde per den 12 januari 2021242,06 kr/aktie
      Substansvärde per den 1 december 2020253,50 kr/aktie
      Substansvärde per den 3 november 2020250,87 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf.fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför handeln i januari 2021 på Pepins är beräknat till 242 kr (-11,50 kr). Vid senaste substansberäkningen den 1 december 2020, fastställdes substansvärdet till 253,50 kr/aktie. Kursen sattes då till 183 kr. Förändringen i substansvärdet beror bland annat på kursnedgången i Paradox Interactive, som till viss del kompenserats av uppgångar i andra innehav.

VD HAR ORDET

Det har varit ett omtumlande år, då nästan inget har varit sig likt. Coronaviruset har påverkat hela vårt samhälle och naturligtvis även oss på Investment AB Spiltan och våra portföljbolag. Samtidigt har vårt substansvärde ökat kraftigt. Inför 2021 års aktiehandel kan jag konstatera att vårt substansvärde har ökat från ca 5,3 miljarder kr till nästan 7,5 miljarder kr under året som gått. Spiltans aktiekurs har under 2020 ökat med 63 kr per aktie (+ 53%). 

I och med bokslutet för år 2020 sker en övergång av redovisningen till IFRS, International Financial Reporting Standards. I samband med detta har vi även en ny uppdelning av portföljen i fyra affärsområden: Tech, Industri, Fastigheter och Finans. Vi tror att det ger en tydligare överblick för både aktieägare och entreprenörer som söker tillväxtkapital.

Även om affärsområdena har fått nya namn så förblir Spiltans investeringsfilosofi densamma. Vi fortsätter att satsa på spännande svenska företag med tillväxtpotential. Vi kommer att investera i både noterade och onoterade bolag i alla fyra kategorier. Under 2021 ser jag fram emot nya spännande investeringar och möjligheter.

Per H Börjesson, vd


HANDELSDATUM 2021

Spiltanaktien handlas regelbundet men ej dagligen på Pepins/Alternativa Listan. Under 2021 är handelsperioderna 13-18 januari, 10-15 februari, 10-15 mars, 14-19 april, 5-10 maj, 2-7 juni, 11-16 augusti, 8-13 september, 6-11 oktober, 3-8 november och 1-6 december.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mejl dagen innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mejl så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mejl till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj.


skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %.


Värderingsprinciper 

I och med bokslutet för år 2020 sker en övergång av redovisningen till IFRS, International Financial Reporting Standards. Det innebär bland annat att finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13.

För de börsnoterade innehaven innebär det ingen förändring, då de alltid har redovisats till aktuellt marknadsvärde i Spiltans substansrapport. Däremot innebär det en förändring för våra onoterade innehav. Framöver baseras värdet för dessa på relevanta multiplar på bolagens historiska eller förväntade försäljning eller resultat eller värdering av framtida kassaflöden.