Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

•        Substansvärde per den 1 juni 2021221,06 kr/aktie
      Substansvärde per den 4 maj 2021227,63 kr/aktie
      Substansvärde per den 13 april 2021231,91 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf-fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför handeln i juni 2021 på Pepins är beräknat till 221,06 kr (-6,57 kr). Förändringen beror bland annat på kursnedgången i Paradox Interactive som delvis uppvägs av kursuppgångar i andra noterade innehav. 

Här kan du följa Spiltanaktiens senaste kurs. 

Live stream och portföljgenomgång

Se vd Per H Börjesson och vice vd Göran Pallmar svara på frågor, berätta om nya affärer och kommentera den aktuella substansrapporten. Genomgången sändes live, den 1 juni 2021 kl. 18.30 och går att se även i efterhand.HANDELSDATUM 2021

Spiltanaktien handlas regelbundet men ej dagligen på Pepins/Alternativa Listan. Under 2021 är handelsperioderna 13-18 januari, 10-15 februari, 10-15 mars, 14-19 april, 5-10 maj, 2-7 juni, 11-16 augusti, 8-13 september, 6-11 oktober, 3-8 november och 1-6 december.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mejl dagen innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mejl så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mejl till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj.


skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %.


Värderingsprinciper 

I och med bokslutet för år 2020 sker en övergång av redovisningen till IFRS, International Financial Reporting Standards. Det innebär bland annat att finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13.

För de börsnoterade innehaven innebär det ingen förändring, då de alltid har redovisats till aktuellt marknadsvärde i Spiltans substansrapport. Däremot innebär det en förändring för våra onoterade innehav. Framöver baseras värdet för dessa på relevanta multiplar på bolagens historiska eller förväntade försäljning eller resultat alternativt värdering av framtida kassaflöden.