Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

Delårsrapport 

Delårsrapport för perioden januari - juni 2021 

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

•        Substansvärde per den 30 september 2021208,71 kr/aktie
      Substansvärde per den 7 september 2021236,90 kr/aktie
      Substansvärde per den 10 augusti 2021219,56 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf-fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här


HANDELSDATUM 2021

Spiltanaktien handlas regelbundet men ej dagligen på Pepins/Alternativa Listan. Under 2021 är handelsperioderna 13-18 januari, 10-15 februari, 10-15 mars, 14-19 april, 5-10 maj, 2-7 juni, 11-16 augusti, 8-13 september.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mejl dagen innan handelsperioden på Pepins startar. Om du inte får våra mejl så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mejl till Elin på elin@spiltan.se.

Investment AB Spiltan avser att ansöka om notering av sina aktier på det nya handelssegmentet NGM PepMarket. Ambitionen är att första handelsdagen ska genomföras i slutet av oktober 2021.

PepMarket är en smart marknadsplats med aktiehandel koncentrerat till en dag i veckan och ett samarbete mellan Nordic Growth Market (NGM) och Pepins. Listnings- och informationskraven på PepMarket är desamma som på NGM SME. Spiltanaktien kommer därmed att kunna ägas via ISK och handlas via NGM:s medlemmar som nätmäklare och banker. Veckovis handel gör det även möjligt för alla att hinna ta del av information innan handelsstart och fatta informerade investeringsbeslut.


skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %.


Värderingsprinciper 

I och med bokslutet för år 2020 sker en övergång av redovisningen till IFRS, International Financial Reporting Standards. Det innebär bland annat att finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13.

För de börsnoterade innehaven innebär det ingen förändring, då de alltid har redovisats till aktuellt marknadsvärde i Spiltans substansrapport. Däremot innebär det en förändring för våra onoterade innehav. Framöver baseras värdet för dessa på relevanta multiplar på bolagens historiska eller förväntade försäljning eller resultat alternativt värdering av framtida kassaflöden.