Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Spiltans Substansvärde och värdering

Spiltans senaste #substansvärde och hur vi tänker när vi värderar bolagen

SENASTE KURS

Aktuell portfölj och substansvärde

Nedan redovisar vi löpande Spiltans portfölj och substansvärde för de tre senaste månaderna. Klicka på länkarna för detaljerad information.

•        Substansvärde per den 13 april 2021231,91 kr/aktie
      Substansvärde per den 9 mars 2021212,97 kr/aktie
      Substansvärde per den 9 februari 2021256,47 kr/aktie
Aktuell portfölj och substansvärde kan laddas ned som pdf-fil. Acrobat Reader kan du ladda ned kostnadsfritt här

Nytt substansvärde för Spiltanaktien inför handeln i april 2021 på Pepins är beräknat till 231,91 kr (+18,94 kr). Förändringen i substansvärdet beror bland annat på kursuppgången i portföljbolaget Paradox Interactive och andra noterade innehav.

Live stream och portföljgenomgång

Se Spiltans ordförande Kasper Ljungkvist och vd Per H Börjesson gå igenom Spiltans portfölj och svara på frågor inför april månads handelsperiod. Genomgången sändes live, den 13 april kl. 18.30.

Tidsangivelser och sändningens innehåll:

3:02   Agenda
3:25   Spiltanaktien via ISK och byte av handelsplats
7:22   Substansvärdet och översikt av Spiltans portfölj
9:43   Techinvesteringar och Paradox
14:55  Affärsområde Finans
19:20  Fastigheter
21:57  Industri
23:43  Substansrapport 13 april 2021
24:26  Exempel från Spiltans börsportfölj
27:16  Årsstämma
27:56  Spiltans organisation
28:45  Frågor från tittare


HANDELSDATUM 2021

Spiltanaktien handlas regelbundet men ej dagligen på Pepins/Alternativa Listan. Under 2021 är handelsperioderna 13-18 januari, 10-15 februari, 10-15 mars, 14-19 april, 5-10 maj, 2-7 juni, 11-16 augusti, 8-13 september, 6-11 oktober, 3-8 november och 1-6 december.

Vi skickar ut nytt substansvärde via mejl dagen innan handelsperiodens början. Om du inte får våra mejl så anmäl dig till nyhetsbrevet genom att klicka på länken under flik "Nyheter/Spiltans Nyhetsflöde" eller skicka ett mejl till Elin på elin@spiltan.se.

Notera att alla värderingar av onoterade innehav innehåller en stor osäkerhet och att du själv måste göra en bedömning av värdena för att få en korrekt uppfattning om substansen. Historiskt har Spiltans faktiska försäljningar av onoterade bolag inneburit att vi fått ut högre värden än vi tidigare redovisat. Det är därför troligt att man underskattar vikten av alla onoterade bolag i vår portfölj.


skattestatus för aktieägare i Investment AB Spiltan

Privatpersoner
Då Investment AB Spiltans största innehav,  Paradox Interactive, noterats på First North under 2016 trädde en speciell skatteregel in som innebär att både utdelningar och kapitalvinster för privatpersoner är fullt ut skattepliktiga till 30 %.


Värderingsprinciper 

I och med bokslutet för år 2020 sker en övergång av redovisningen till IFRS, International Financial Reporting Standards. Det innebär bland annat att finansiella tillgångar ska värderas till verkligt värde i enlighet med IFRS 13.

För de börsnoterade innehaven innebär det ingen förändring, då de alltid har redovisats till aktuellt marknadsvärde i Spiltans substansrapport. Däremot innebär det en förändring för våra onoterade innehav. Framöver baseras värdet för dessa på relevanta multiplar på bolagens historiska eller förväntade försäljning eller resultat alternativt värdering av framtida kassaflöden.