Splitt, rabatt, börsnotering?

En #pizza blir inte större om man delar den!

Varför splittar inte Spiltan aktien??

Till stor glädje för både oss på Spiltan och våra aktieägare har Spiltanaktien haft en fantastisk utveckling som också har gått väldigt fort de senaste åren. Den 31/12 2015 handlades aktien till 1 250 kr, den 31/12 2016 till 2 550 kr, den 31/12 2017 till 8 100 kr och den 31/12 2018 till 9 800 kr/aktie och sedan dess har kursen fortsatt att stiga - se gärna kursutvecklingen här.

Vi får då och då frågor om huruvida Spiltan funderar på att splitta aktien nu då den betingar ett så högt värde.

Nedan en repetition av vad VD, Per H Börjesson tidigare sagt och hur han och Spiltans styrelse fortfarande ser på detta:

Standardsvaret som jag givit på årsstämmor under många år är att “en pizza inte blir större om man delar på den”. Givetvis är det så att en ”billigare” aktie skulle underlätta handel och ”psykologiskt” göra Spiltanaktien mer attraktiv. Men en aktie är en andel av ett bolag och det innebär att bolag som har 300 miljoner aktier som kostar 100 kr faktiskt har ett högre värde (30 miljarder) än ett bolag som har 322 450 aktier som kostar 13 500 kronor. Spiltans höga aktievärde och val av handelsplats gör dessutom att vi attraherar långsiktiga aktieägare som vill vara med på en spännande aktieresa istället för kortsiktiga spekulanter och daytraders.

Rabatt på Spiltanaktien

Spiltans kurs har stigit kraftigt och för många som har haft aktierna länge och behöver kapital till andra saker är det kanske naturligt att passa på att sälja och det blir ett säljtryck vilket medfört att Spiltanaktien handlats till en substansrabatt. Ytterligare en förklaring är att ett innehav står för en så stor del av substansen.

Generellt sett har investmentbolag rabatt för att de saknar säljkanaler. Jag har beskrivit detta närmare i en Sparrebell som du kan läsa på Sparklubben.se: Sparrebell Nr 62: Investmentbolag har rabatt för att de saknar säljkanaler

Under 2018 har därför marknadsföringen av aktien fortsatt. Veckans Affärer gjorde ett trevligt reportage från 2018 års årsstämma, Spiltans VD höll bl a föredrag under Almedalsveckan på Gotland och har deltagit i en rad sammankomster genom bl a Aktiespararna, Financial Hearings samt Börsveckans småbolagsdag. Börsveckan gjorde en analys av ett antal Investmentbolag där Spiltan hamnade bland dem som haft bäst performance. I december publicerade Affärsvärlden en 7-sidig intervju med VD. Under 2018 har Spiltan utökat sin personal med två investment managers vilket bl a resulterat i investeringar i 8 nya bolag. Även våra Investment Managers har deltagit i ett antal evenemang för att stärka Spiltans varumärke, bl a i Linköping.

Notera också att även Investor handlas med en rabatt på nästan 20 %.

Ingen börsnotering av Spiltan

Vi får också frågor från aktieägare om huruvida det inte är dags att börsnotera Spiltan. Substansen är nu så stor och vi har så många aktieägare att vi skulle kunna platsa på Mid Cap-listan på Stockholmsbörsen. Men Spiltan har inte några sådana planer, av följande skäl:

Kostnader: En flytt skulle ställa krav på redovisning, personal, informationsgivning till följd av den kontinuerliga handeln som skulle kosta minst 2 miljoner kronor om året. Det är en meningslös kostnad för långsiktiga ägare som inte planerar att sälja sina aktier. Dessutom slipper nu Spiltan kortsiktiga ägare och robothandlare som kör upp och ner kurserna på börsen med 3-4 % nästan varje dag.

Rättvis fördelning av aktier: Principerna för fördelning av aktier som finns på Alternativa listan innebär att även de köpare som vill köpa enstaka aktier får aktier och de som vill sälja mindre poster får möjlighet till det.

Lika information för alla: Inför varje handelstillfälle på Alternativa aktiemarknaden går Spiltans styrelse ut med information om det uppskattade substansvärdet. När man har daglig handel kan det innebära att alla inte har samma information.

Spiltan bygger nätverk: Dessutom bygger Spiltan ett nätverk och tror att om vi har långsiktiga ägare kan de förr eller senare bidra till vår utveckling genom att till exempel tipsa om nya investeringar som de upptäcker. Ganska ofta får jag också tacksamma kommentarer från aktieägare som erkänner att det är tur att Spiltan inte handlats dagligen för då hade de sålt aktierna när de dubblade i värde första gången och gått miste om en fantastisk aktieutveckling.  

Att handla på Pepins.com

Vi har även fått en del propåer om att det kan vara svårt att komma igång och handla på Pepins.com då man inte förstår hur man ska registrera sig mm. Tyvärr har det över lag blivit krångligare att handla aktier  Finansinspektionen idag ställer höga krav. Vid registreringen på Pepins.com måste man antingen använda sig av Bank-id (vilket förekommer på alla digitala sajter) eller skicka in anmälningsblankett med vidimerad kopia på Id-handling. När du väl är registrerad som kund ska det inte vara några svårigheter att handla bolagen som finns på Pepins.com/Alternativa Listan. På förekommen anledning håller bolaget även på att förenkla hemsidan så vi hoppas det ska bli ännu enklare framöver. https://www.pepins.com/trading/spiltan

Spiltan och ISK

Då Pepins Group har ansökt om att bli en s k MTF (Multi Trading Platform) kommer troligtvis Spiltans skattestatus att ändras under 2019. Aktien blir därigenom marknadsnoterad. Det kommer då också bli enklare att handla.

För dig som har aktien i ett AB  innebär det att vinster i Svenska ABs blir skattepliktiga. I och med marknadsnoteringen får aktien ett nytt anskaffningsvärde lika med marknadsvärdet. Kravet är dock att man ägt aktien minst 1 år. 

En annan förändring som följer med en marknadsnotering är att aktien kan köpas via ISK (Investeringssparkonto).