Caroline af Ugglas

Titel

Styrelseledamot

Om

Född 1958. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2022. Har tidigare varit vice vd i Svenskt Näringsliv och dessförinnan aktiechef på Skandia Liv. Hon har även varit styrelseledamot i investmentbolaget Latour. Caroline är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag

ACQ Bure, Beijer Alma, Bilia, Lifco och Trapets, bland annat.

Utbildning

Ekonomexamen från Stockholms universitet.

Aktieinnehav i Spiltan

2 980 aktier

Invald

2022