Jan Wäreby

Titel

Styrelseordförande

Om

Född 1956. Lång erfarenhet inom försäljning och marknadsföring och från flera roller i Ericssons koncernledning, bland annat som ansvarig för mobiltelefoner och multimedia. Jans sista position var Senior Vice President Sales och medlem i koncernledningen. Efter Ericsson har Jan varit engagerad i ett antal styrelser i onoterade och noterade bolag. Jan Wäreby har även varit aktiv investerare i ett antal onoterade bolag. Jan är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag

RISE AB, (styrelseordförande), KebNi AB (styrelseledamot), Agapi AB (styrelseledamot), Oblexius AB (styrelseordförande), Winespac AB (styrelseordförande) och Exportkreditnämnden (ledamot).

Utbildning

Civilingenjörsexamen från Chalmers tekniska högskola.

Aktieinnehav i Spiltan

25 100 aktier

Invald

2024