Jessica von Otter

Titel

Styrelseledamot

Om

Född 1974. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2009. Vd för kommunikationsbyrån Sinfo Yra. Arbetade tidigare under 11 år som kommunikationschef för Nordnet. Jessica är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag

Spiltan Fonder (ordf)

Utbildning

Civilekonom Lunds universitet.

Aktieinnehav i Spiltan

12 150 aktier

Invald

2009