Kasper Ljungkvist

Titel

Styrelseordförande

Om

Född 1973. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2005 och styrelseordförande sedan 2020. Entreprenör och grundare av bland annat Kebne International, Perido samt Berkway. Idag fristående investerare. Kasper är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag

Berkway, FemtioFemPlus (ordf), Perido (ordf) och Wonderful Times Group.

Utbildning

Civilingenjör LiTH

Aktieinnehav i Spiltan

526 500 aktier

Invald

2005