Kasper Ljungkvist

Titel

Styrelseordförande

Om

Född 1973. Styrelseledamot i Spiltan sedan 2005 och styrelseordförande sedan 2020. Entreprenör och grundare av bland annat Kebne International, Perido samt Berkway. Idag fristående investerare.

Övriga styrelseuppdrag

Berkway, FemtioFemPlus (ordf), Perido (ordf) och Wonderful Times Group.

Utbildning

Civilingenjör LiTH

Aktieinnehav i Spiltan

526 500