Magnus Trast

Titel

Styrelseledamot

Om

Född 1967. Har sedan 2016 varit vd för Investment AB Chiffonjén, som investerar långsiktigt i onoterade och noterade tillväxtbolag. Tidigaret ekonomichef/CFO i flera bolag, bland annat Gröna Lunds Tivoli AB och Parks & Resorts Scandinavia AB. Vid sidan av uppdraget i Chiffonjén är han även vd i det familjeägda bolaget Canola AB. Magnus är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag

Investment AB Chiffonjén (VD, styrelseledamot och delägare), Canola AB (VD, styrelseledamot och delägare), Eneo (VD, styrelseledamot och delägare), Vänerexpressen i Sverige AB (styrelseledamot), KarlssonGruppen AB (styrelseledamot), Finjagården AB (styrelseordförande), Omnia Garden AB (styrelseledamot), Aweria AB (styrelseledamot), Boel & Jan Holding (VD och styrelseordförande), Rådhuset AB (styrelseordförande), Frelind AB (styrelseordförande), EA Verkstad (styrelseledamot), Svenska EA Bussar AB (styrelseledamot) och Wetlandia AB (styrelseledamot).

Utbildning

Civilekonomexamen från Linköpings universitet.

Aktieinnehav i Spiltan (inklusive representerade företag)

1 078 923 aktier

Invald

2024