Per Bouveng

Titel

Styrelseledamot

Om

Född 1954. Styrelseledamot i Spiltan sedan 1988. Entreprenör inom IT-branschen 1983–1997. Idag fristående konsult och aktieplacerare. Per är oberoende i förhållande till bolagsledningen samt bolagets större aktieägare.

Övriga styrelseuppdrag

DIF Invest, Ingate Systems (ordf), Nordsvensk Filmunderhållning (ordf) och Sura Magnets.

Utbildning

Civilingenjör LiTH

Aktieinnehav i Spiltan

215 000 aktier.