Utdelning 2018

Styrelsens #förslag

Utdelning 100 kr

Vid Spiltans årsstämma den 19 maj beslutades, enligt Spiltans styrelses förslag, om en utdelning på 100 kr/aktie för Spiltanaktien. Utbetalningsdag för utdelning är den 25 maj 2018.