Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Spiltans webb. Om cookies på spiltan.se

Jag godkänner
Vårt ansvar

Spiltans sociala #engagemang

Spiltan tar ansvar

Investment AB Spiltan försöker ha ett ansvarsfullt agerande i allt vi företar oss. 
"Fråga er själva om ni skulle vilja att ert planerade agerande nästa dag finns beskrivet på första sidan i er lokala tidning - att läsas av era respektive, barn och vänner - skrivet av en insatt och kritisk reporter". 
WARREN BUFFETT
...är en tumregel för alla aktiviteter.

Det har inneburit att vi tackat nej till investeringar för att branschen eller ägarna inte uppfyller våra krav. Spiltan har också sålt innehav när vi haft uppfattningen att vi inte vill vara förknippade med bolagen. I portföljbolagens styrelser pågår en kontinuerlig dialog där CSR har en självklar roll. Exempel på specifika beslut är investeringen i Slite Vind som ger förnybar energi och hur Paradox Interactive nästan helt gått över till digital distribution som sparar på miljön.

Spiltan engagerar sig i småföretagarfrågor via olika förbund men självklart också socialt och har under åren samarbetat bl a med Barncancerfonden och Charity Rating. 

Barncancerfonden: Spiltans aktieägarkrets har ökat markant de senaste åren och från att ha kunnat samla alla till årsstämma i vår dåvarande ordförande Sollos trädgård på Lidingö har vi under senare år successivt varit tvungna att hitta större och större lokaler. Under tre år förenade vi nytta med "en bra gärning" och hyrde en hel cirkus där vi under dagen kunde hålla vår årsstämma och olika aktiviteter kring detta. I direkt anslutning uppmanade vi vår aktieägarkrets m fl att till en mindre summa/person bjuda med barn, barnbarn, vänner och bekanta till en cirkusföreställning. Vi har under denna tid bidragit med ca 80.000 kr till Barncancerfondens verksamhet. 2017 flyttade vi vår årsstämma till Musikhögskolans lokaler på Valhallavägen i Stockholm och i samband med det startade ett samarbete kring sponsoring av högskolans verksamhet.

Charity Rating:  är en ideell organisation som samlar information om hundratals ideella hjälporganisationer och deras arbete, så att du lättare kan jämföra och välja den aktör som förvaltar ditt bidrag bäst. Spiltan har valt att sponsra denna verksamhet.