Senaste substansvärde

 1073 kr

Senaste kurs

 1120 kr

Spiltan köper onoterade bolag!
Nyfiken på Spiltan

Anmälan till Spiltans årsstämma

Nästa handel:

7 - 12 maj

Bli kund