EN SATSNING PÅ FOLKBILDNING FÖR ÖKAD JÄMLIKHET

Spiltan Invest vill inspirera fler att skapa sig ekonomisk frihet i vardagen. Det är vårt sätt att konkret bidra till att göra skillnad inom social hållbarhet. Möt Helena Svensson, kommunikatör, som jobbar med vår folkbildningsinsats.

VARFÖR ÄR DET SÅ VIKTIGT ATT INSPIRERA FLER ATT FÅ EN BÄTTRE PRIVATEKONOMI?

– Det finns ett tydligt samband mellan hälsa och privatekonomi. En dålig privatekonomi påverkar hälsan negativt, helt enkelt. Att få grundläggande kunskap om privatekonomi och hur börsen och investeringar fungerar – gärna tidigt i livet – kan alltså påverka ens hälsa positivt. Får man lära sig grunderna i privatekonomi kan man undvika de värsta fällorna. I en familj med ekonomiska problem lider alla, även barnen.

Svenskarnas ägande i siffror
HUR HÄNGER JÄMLIKHET OCH EKONOMI IHOP?

– Ekonomisk jämställdhet handlar om egenmakt och självständighet, livet igenom. Att kunna starta eget företag, ha råd att lämna en relation eller ordna en egen bostad blir enklare om man har ekonomiska marginaler. Ägande och kapital är därför en viktig nyckel till jämlikhet. Jag brinner särskilt för att unga människor och kvinnor ska förbättra sin privatekonomi och starta ett långsiktigt aktie- eller fondsparande. Kvinnor är än i dag underrepresenterade på aktiemarknaden och ungefär var femte person klarar inte av en oväntad utgift på 12 000 kronor, enligt SCB:s undersökningar. Vi är alltså långt ifrån ekonomisk jämlikhet i Sverige i dag. Att inte klara en oförutsedd utgift på 12 000 kronor är att leva i otrygghet. Då finns väldigt små marginaler. Det är bra för hela samhället om fler får en bättre privatekonomi. Här kan Spiltan Invest bidra med kunskap.

VAD GÖR NI RENT KONKRET?

– Sedan 2022 har vi erbjudit alla gymnasielärare i Sverige en gratis klassuppsättning av Per H Börjessons Så här blir du miljonär i hängmattan. Vi har även tagit fram digitalt lärarmaterial, arbetsblad samt en interaktiv frågesport (Kahoot) för att underlätta inlärningen i klassrummen. Hittills har vi skickat över 60 000 böcker till skolor i allt från Ystad till Karesuando. Vi har också delat ut boken på olika universitet, ofta i samarbete med universitetets börsgrupp.

Helena läste själv Per H Börjessons bok och lyckades nå miljonen efter ett antal år.

– Vi har också relanserat sparklubben.se. Hela sidan har arbetats om och målet är att bli den självklara mötesplatsen för alla som vill inspireras och få kunskap kring privatekonomi och sparande.

ALLT FLER ANSÖKER OM SKULDSANERING, OCH SÄRSKILT STOR ÄR ÖKNINGEN BLAND UNGA VUXNA. VAD TROR DU ATT DET BEROR PÅ?

– Vi lever i ett komplext samhälle som ställer höga krav på egen kunskap och beslutsamhet. Jag fick själv aldrig höra talas om ränta på ränta, eller att den effekten verkar åt två håll, när jag gick i skolan. Det fick jag läsa i Per H Börjessons bok, i vuxen ålder. Vi försöker nu göra skillnad genom att ge människor kunskapen tidigt i livet.

NÅGOT ANNAT DU VILL LYFTA FRAM?

– Det kan låta enkelt att börja spara men ekonomi är något som känns läskigt och svårt för många. Många underskattar hur stort det första steget faktiskt är för någon som saknar erfarenhet och kunskap. Människor behöver en viss grundkunskap, både för att ta bra privatekonomiska beslut, men också för att våga ta steget in på börsen. Jag hoppas att vi om ett antal år börjar få tackmejl från personer som blivit miljonärer efter att ha läst Per H Börjessons bok i gymnasiet!

Hör av dig med din sparhistoria

Hör gärna av dig om du själv lyckats komma i gång med ett sparande och förändrat ditt liv. Kontakta Helena, vi vill gärna berätta din historia på sparklubben.se. Det är inspirerande för andra!

Mejla Helena