Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Investment AB Spiltan utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska Aktiebolagslagen samt regelverket för NGM Nordic SME. Spiltan omfattas även av EU:s marknadsmissbruksförordning (”MAR”). Utöver detta är det Investment AB Spiltans bolagsordning och dess interna riktlinjer för bolagsstyrning som anger bland annat styrelsens säte, verksamhetens inriktning, gränserna för aktiekapitalet och antal aktier samt förutsättningarna för deltagande vid bolagsstämma.