Substansvärde

  Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Här hittar du de senaste substansrapporterna.

  Substansvärde per den 29 april 2022

  Substansvärde per den 28 februari 2022

  Substansvärde per den 31 januari 2022

  Substansvärde per den 31 december 2021

  Substansvärde per den 30 november 2021

  Substansvärde per den 31 oktober 2021

  Substansvärde per den 30 september 2021

  Substansvärde per den 7 september 2021

  Substansvärde per den 10 augusti 2021