Årsstämma 18 maj 2024

  Den 18 maj ägde Spiltans årsstämma 2024 rum på Nya Cirkus i Stockholm. Innan den formella stämman arrangerades fyra seminarier samt en frågestund där personer på plats samt digitalt hade möjlighet att ställa frågor. I samband med frågestunden firades den kommande noteringen på NGM Main Regulated med en klockringning.

  RELEVANTA LÄNKAR

  Kallelse till årsstämman

  Fullmakt

  Valberedningens förslag till årsstämman

  Förslag till teckningsoptionsprogram 2024/2027

  Villkor för teckningsoptioner 2024/2027

  Styrelsens motiverade yttrande

  UTFALL

  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. Läs mer i kommunikén från årsstämman.