Finansiell kalender

  Substansrapporter publiceras månadsvis

  Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

  Bokslutskommuniké januari – december 2021

  Publiceras 28 februari 2022

  Årsredovisning 2021

  Publiceras april 2022

  Årsstämma 2022

  Maj 2022

  Delårsrapport april – juni 2022

  Publiceras augusti 2022