Finansiell kalender

  Substansrapporter publiceras månadsvis

  Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Aktuella substansrapporter hittar du här.

  Årsredovisning 2022

  Publiceras v. 13

  Delårsrapport jan–mar 2023

  Publiceras 21 apr 2023

  Årsstämma 2023

  13 maj 2023

  Delårsrapport jan–jun 2023

  Publiceras 14 jul 2023

  Delårsrapport jan–sep 2023

  Publiceras 13 okt 2023