Finansiell kalender

  Substansrapporter publiceras månadsvis

  Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Aktuella substansrapporter hittar du här.

  Delårsrapport jan–jun 2023

  Publiceras 14 jul 2023

  Delårsrapport jan–sep 2023

  Publiceras 13 okt 2023

  Bokslutskommuniké 2023

  Publiceras 26 januari 2024