Finansiell kalender

  Substansrapporter publiceras månadsvis

  Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Aktuella substansrapporter hittar du här.

  Årsstämma

  Lördag 18 maj 2024

  Avstämningsdag för utdelning                  

  Tisdag 21 maj 2024

  Beräknad utbetalningsdag för utdelning                  

  Fredag 24 maj 2024

  Delårsrapport jan-jun 2024

  Publiceras fredag 12 juli 2024 klockan 08:00

  Delårsrapport jan-sep 2024

  Publiceras 11 oktober 2024 klockan 08:00

  Bokslutskommuniké 2024

  Publiceras fredag 24 januari 2025 klockan 08:00