Finansiell kalender

  Substansrapporter publiceras månadsvis

  Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas.

  Bokslutskommuniké januari – december 2021

  Publiceras 28 januari 2022

  Årsredovisning 2021

  Publiceras vecka 15 2022

  Delårsrapport januari – mars 2022

  Publiceras 22 april 2022

  Livestream Q1 2022

  Sänds den 22 april 2022, kl 12.00 via Spiltans Youtube-kanal

  Livestream Portföljbolagsspecial

  Sänds den 19 maj 2022, kl 12.00 via Spiltans Youtube-kanal

  Årsstämma 2022

  21 maj 2022

  Delårsrapport april – juni 2022

  Publiceras 15 juli 2022

  Delårsrapport juli – september 2022

  Publiceras 21 oktober 2022

  Delårsrapport juli – september 2022

  Publiceras 21 oktober 2022