SPILTANS GEMENSAMMA PENSIONSSIFTELSE (SGP)

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionslöften som Investment Aktiebolaget Spiltan (Bolaget) har lämnat. Efter godkännande från Bolaget och stiftelsens styrelse kan Stiftelsen även trygga utfästelse om pension till specifikt angivna och i Stiftelsen registrerade destinatärer med anställning eller före detta anställning i annat tillika hos Stiftelsen registrerat, och liksom av Bolaget, godkänt företag/organisation.

 

Kontaktperson för Spiltan är Anja Diedrichs.

Administrationen sköts av Meriti Stiftelsetjänst, kontaktperson Linda Åberg.

ADRESS:

Investment AB Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse (SGP)
c/o MERITI STIFTELSETJÄNST AB
Box 5390
402 28 Göteborg

 

Tillsynsmyndigheter är Länsstyrelsen och Finansinspektionen.

DOKUMENT

Placeringsreglemente och stadgar

Årsredovisning för 2023

Brev till andelsägare och arbetsgivare feb 2024