Spiltans styrelse

Styrelsen i Spiltan fattar beslut om alla nya onoterade investeringar, större noterade investeringar samt större nyinvesteringar på Pepins/Alternativa Listan. Spiltans vd har ett löpande förvaltningsansvar av aktieportföljen och fattar på egen hand löpande mindre placeringsbeslut enligt Spiltans placeringspolicy. Den dagliga driften av Spiltan sköts av vd tillsammans med de anställda inom respektive område.

Jan Wäreby

Styrelseordförande

Sara Arildsson

Ledamot

Per Håkan Börjesson

Ledamot

Wilhelm Börjesson

Ledamot

Kasper Ljungkvist

Styrelseledamot

Jessica von Otter

Ledamot

Magnus Trast

Styrelseledamot

Caroline af Ugglas

Ledamot