Spiltans styrelse

Styrelsen i Spiltan fattar beslut om alla nya onoterade investeringar, större noterade investeringar samt större nyinvesteringar på Pepins/Alternativa Listan. Spiltans vd har ett löpande förvaltningsansvar av aktieportföljen och fattar på egen hand löpande mindre placeringsbeslut enligt Spiltans placeringspolicy. Den dagliga driften av Spiltan sköts av vd tillsammans med de anställda inom respektive område.

Kasper Ljungkvist

Ordförande

Sara Arildsson

Ledamot

Per Bouveng

Ledamot

Per Håkan Börjesson

Ledamot

Wilhelm Börjesson

Ledamot

Jessica von Otter

Ledamot

Johan Sjöberg

Ledamot

Caroline af Ugglas

Ledamot