Notering 2024

  Sedan den 20 maj 2024 är Spiltan-aktien noterad på NGM Main Regulated.

  På denna sida kan du ta del av Spiltan Invests prospekt som publicerades inför noteringen 2024 . Prospektet upprättades som ett förenklat prospekt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad.

  PROSPEKT

  RELATERADE DOKUMENT

  Pressmeddelande godkännande NGM

  Bolagsordning

  Årsredovisning 2022

  Årsredovisning 2023

  Delårsrapport januari–mars 2024