Årsstämma 2022

  Årsstämma 21 maj 2022

  Årsstämman i Spiltan Invest hölls den 21 maj 2022. Styrelsen beslutade att årsstämman skulle genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kunde ske per post före stämman.

  För att aktieägare i sedvanlig ordning skulle ha möjlighet att få information om Spiltan Invests verksamhet och kunna ställa frågor arrangerade vi två livestreams under våren 2022. Den första sändes i samband med kvartalsrapporten för Q1 fredagen den 22 april kl 12.00 och den andra sändes torsdagen den 19 maj, kl. 12.00, inför årsstämman. Tittare kunde skicka in sina frågor till spiltan@spiltan.se på förhand. De kunde också ställa frågor i chatten på Youtube under tiden som sändningarna pågick.

  Relevanta länkar

  Kallelse till årsstämman

  Länk till poströstningsformulär

  Fullmakt

  Valberedningens förslag till årsstämman

  Förslag till teckningsoptionsprogram i Spiltan Invest

  Förslag till incitamentsprogram i AktivBo

  Villkor för teckningsoptioner 2022/2025 i Spiltan Invest

  Villkor för teckningsoptioner 2022/2026 i AktivBo

  Livestream med Spiltan Invest Q1 2022

  Livestream med Spiltan Invest - Portföljbolagsspecial

  Utfall

  Årsstämman beslutade i enlighet med samtliga av styrelsen och valberedningen framlagda förslag. Läs mer i kommunikén från årsstämman.

  Även om stämman genomfördes via poströstning, hade alla aktieägare möjlighet att i sedvanlig ordning ställa frågor om verksamheten utan att fysiskt närvara vid stämman. I en livesänd frågestund den 1 juni svarade Per H Börjesson, vd, och Göran Pallmar, vice vd och investment manager, på de frågor som hade inkommit till Spiltan. Inspelningen finns tillgänglig på Youtube.