Utdelningspolicy

    Spiltans policy är att löpande återföra värde till aktieägarna genom antingen utdelning, inlösen eller en kombination av dessa. Det sätt som anses bäst för bolagets aktieägare utvärderas årligen. Storleken på värdet som ska återföras aktieägarna varje år är beroende av tillgänglig likviditet, förutsättningar för nya investeringar och behov av kapital till befintliga investeringar.

    På årsstämman den 18 maj 2024 beslutades om en utdelning motsvarande 1 kr per aktie för verksamhetsåret 2023.

    Senaste frivilliga inlösenprogrammet genomfördes år 2020 till en inlösenkurs på 170 kr per aktie.

    För utdelningshistorik se tabell "Nyckeltal per aktie" på sidan 4 i Spiltan Invests årsredovisning för 2023.