Integritetspolicy

    Vi på Investment Aktiebolaget Spiltan värnar om din personliga integritet och eftersträvar en hög skyddsnivå vid all behandling av personuppgifter. All behandling som utförs av Spiltan sker i enlighet med Dataskyddsförordningen och annan tillämplig dataskyddslagstiftning.

    Det här dokumentet beskriver vår integritetspolicy.