Lång erfarenhet och engagerat team

Investment AB Spiltan är ett investmentbolag som investerar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. Spiltan äger idag en portfölj som består av tech, finans, fastigheter och industri.

Vi har investerat i svenska företag i över 30 år och vet hur man uppnår snabb tillväxt. Fokus ligger på att investera i minoritetsandelar, vilket ger företagsledningar och skickliga entreprenörer möjlighet till fortsatt stort ägande, inflytande och ansvar i det egna bolaget.

Per Håkan Börjesson

VD

Anja Diedrichs

Redovisningsansvarig

Elin Flyborg

Kontorsansvarig/ekonomi & löner

Göran Pallmar

Vice VD

Björn Persson

Investment Manager

Martin Selin

Ekonomi & Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse

Håkan Sjunnesson

Investment Manager

Kent Söderström

CFO

Mikael Vaezi

Investment Manager

Katja Efron

Kommunikationsansvarig