Lång erfarenhet och engagerat team

Spiltan Invest är ett investmentbolag som köper och äger minoritetsandelar i noterade och onoterade svenska tillväxtföretag. I dag äger vi en portfölj som består av tech, finans, fastigheter och industri. Spiltan följer den amerikanska investeraren Warren Buffetts investeringsfilosofi och vår målsättning är att behålla bolagen långsiktigt. Vid en investering har vi därför aldrig någon uttalad exitstrategi.

Framgångarna bygger på att vi vågar gå vår egen väg, följa vår övertygelse och stå emot gängse konventioner. Det är något vi har gemensamt med alla de entreprenörer som vågar välja sin egen väg i livet.

Teamet på spiltan

Per Håkan Börjesson

Vd

Elin Castlin

Kommunikations- och PR-ansvarig

Elin Flyborg

Kontorsansvarig / Ekonomi & löner

Fanny Lundsgård

Investment Associate

Göran Pallmar

COO

Håkan Sjunnesson

Investment Manager

Anders Sjöberg

Investment Manager

Helena Svensson

Kommunikatör

Kent Söderström

CFO

Ingunn Ukvitne

Investment Associate

Mikael Vaezi

Investment Manager

Vår historia

Spiltan blev ett aktiebolag 1986 med ett kapital på totalt 200 000 kr. Sedan dess har investmentbolaget haft en fantastisk utveckling.

Läs mer

Spiltans styrelse

Bolagets styrelse består för närvarande av åtta styrelseledamöter utan suppleanter. Styrelseledamöterna är valda för tiden intill slutet av årsstämman 2023.

Läs mer

Spiltans Gemensamma Pensionsstiftelse

Stiftelsens ändamål är att trygga pensionslöften som Investment Aktiebolaget Spiltan har lämnat.

Läs mer