Substansvärde

Spiltan redovisar aktuellt substansvärde per månadsskifte inom tre arbetsdagar i nästkommande månad. Detta gäller inte vid kvartalsskiften då delårsrapporter eller bokslutskommuniké lämnas. Dessa hittar du på undersidan Finansiella rapporter.

Här hittar du de senaste substansrapporterna.