Investerare

På Spiltan ser vi våra aktieägare som partners. Här hittar du aktieägarinformation och kan följa hur det går för oss. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket och handlas en dag i veckan (på tisdagar) under kortnamnet SPLTN.