Investerare

På Spiltan ser vi våra aktieägare som partners. År 1985 var vi 40 delägare som tillsammans satsade 40 000 kronor och bildade en aktieklubb som så småningom blev ett investmentbolag. Sedan dess har Investment AB Spiltan haft en fantastisk utveckling. Här hittar du aktieägarinformation och kan följa hur det går för oss. Spiltanaktien är noterad på NGM PepMarket och handlas en dag i veckan (på tisdagar) under kortnamnet SPLTN.