För dig som söker en ny aktiv ägare

Vi vet vad som krävs – vi har gjort det själva

Vi på Spiltan vet hur det är att bygga bra bolag – för vi har gjort det själva. Hur mycket glädje man upplever när det går bra. Samt hur jobbigt det kan vara när motgångarna avlöser varandra. När affärsmodellen inte riktigt funkar och intäkterna inte kommer enligt plan. Eller när bolaget växer så snabbt att man inte räcker till. Vi vet hur man kavlar upp ärmarna och fortsätter kämpa för att uppnå sin dröm. Hur det är att brinna för sina idéer. För i teorin är det så enkelt, men verkligheten är betydligt mer komplex.

Vi vet också att tid slår tajming. För bra idéer, engagemang och hårt arbete ger resultat och skapar värde. Även om det ibland kan ta längre tid än man tror. Vi hjälper gärna entreprenörer och spännande bolag att växa, skapa fler jobb och göra skillnad. Vi har ”skin in the game” – och delar därför på risk och belöning med våra portföljbolag.

Spiltan som partner

Vi skapar värde genom att utveckla våra portföljbolag via tillväxtskapande och effektivitetshöjande åtgärder. Alla bolag har olika förutsättningar och vi anpassar därför våra insatser efter behov, oavsett om det är på en strategisk, operativ eller strukturell nivå.

Vi arbetar i nära samarbete med andra delägare, företagsledningar och styrelser samt andra intressenter. Innan vi investerar skapar vi även en gemensam plan med entreprenörer för att säkerställa att vi har samsyn om hur bolaget ska drivas.

Öppna ansökan

SPILTANS INVESTERINGSKRITERIER

Vi investerar brett inom tech, finans, fastigheter och industri. Innan en investering gör vi en samlad bedömning av bland annat följande kriterier:

Team

Finns det ett kunnigt, drivet och passionerat team i bolaget? Gärna med kompetenser och erfarenheter som kompletterar varandra.

GEOGRAFI

Spiltans fokus är noterade och onoterade svenska företag. Många av våra portföljbolag har även en global och växande marknad för sina tjänster och produkter.

SKALBAR AFFÄR

Är affärsmodellen skalbar och bevisad? Det ska finnas en betalningsvilja för ditt bolags produkter och tjänster. Även marknaden får gärna vara växande och ha stor potential.

STORLEK PÅ INVESTERINGEN

Spiltan brukar investera från 20 till 100 miljoner kr vid en första investering och vi genomför följdinvesteringar vid behov. Som aktiv och engagerad investerare vill Spiltan äga en betydande minoritetsandel i bolaget under längre tid.

Hållbarhet

Är affärsmodellen och verksamheten hållbar? Verksamheter som inte anses vara hållbara kommer att utmanas alltmer och konkurrensutsättas. Spiltan bedömer att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande och hållbara affärsmodeller.

SÖK TILLVÄXTKAPITAL

Om du är intresserad av att få Spiltan som partner lämna gärna information om dig och ditt bolag i länken nedan så hör vi av oss.

LÅNGSIKTIGHET OCH PERMANENT KAPITAL

När vi investerar vågar vi ha tålamod. Vi vet av erfarenhet att det tar tid att bygga bra bolag – ofta längre tid än vad man först tror. Vi fokuserar på att skapa uthålligt värde över tid, snarare än enskilda kvartal. Vi har ingen bestämd tidsgräns på hur länge vi är med som investerare i våra portföljbolag. Målsättningen är att behålla innehaven lika länge som vi kan utveckla bolaget. Det kallar vi för permanent kapital.

Emellanåt säljer vi ett innehav om det finns en ägare som passar bolaget bättre alternativt om entreprenörerna som vi investerat tillsammans med vill avveckla sitt innehav eller göra en exit.

Sök kapital till ditt företag

Berätta mer om dig och ditt bolag för att se vad vi kan åstadkomma tillsammans.

Sök tillväxtkapital