Hållbarhet

Spiltans hållbarhetsarbete

Vi tror att det finns en stark koppling mellan långsiktigt värdeskapande och hållbarhet. Som Spiltans vd Per H Börjesson brukar säga:

Vi är långsiktiga i allt vi företar oss, med målsättningen att Spiltan ska ha evigt liv. Med den inställningen fattar man andra beslut.

Per H Börjesson


Vi arbetar långsiktigt och tillsammans med våra portföljbolag för att göra skillnad. Exempelvis investerar vi gärna i portföljbolag med tekniska lösningar som driver på en mer effektiv användning av resurser. Vi anser också att social hållbarhet är en viktig dimension. Därför genomför vi en folkbildningssatsning för att bidra till ett mer jämställt ägande i samhället.

LÅNGSIKTIGHET OCH HÅLLBARHET HÖR IHOP

Vår långsiktighet skapar en stabil grund för bolagen och underlättar prioriteringar som inte alltid betalar sig på kort sikt. Som aktiva investerare har vi dessutom ynnesten att kunna påverka mer än de flesta. Den största påverkan vi kan göra är att undvika att investera i bolag som går tvärs emot det vi tror på. Vi investerar exempelvis inte i tobak, konsumentkrediter och bettingbolag. När vi väl har investerat anstränger vi oss för att styrelser och ledning i våra portföljbolag har de olika områdena inom hållbarhet på sin radar och utvecklas över tid.

Det är också via påverkan på våra portföljbolag som vi kan göra störst skillnad och det är där vi lägger vårt fokus. Vilka hållbarhetsfrågor som drivs i de olika bolagen avgörs av bolagets verksamhet, det vill säga respektive bolags möjligheter och utmaningar.

TEKNISKA LÖSNINGAR ÄR NÖDVÄNDIGA FÖR HÅLLBAR TILLVÄXT

Vi tror att digitalisering och teknikutveckling är nödvändiga för att möjliggöra långsiktig och hållbar tillväxt. Innovation driver på en mer effektiv användning av resurser. Därför investerar vi gärna i portföljbolag med tekniska och innovativa lösningar som underlättar förändring. XMRealitys Augmented Reality-tjänster som minskar resandet är ett sådant exempel. Ett annat är vårt portföljbolag NuvoAir, vars datadrivna helhetslösning har revolutionerat och förbättrat vården för många lungpatienter på distans. Ett tredje exempel i vår techportfölj är AktivBo, vars analysplattform har använts av fastighetsägare i socialt utsatta områden för att skapa en tryggare boendemiljö.

Spiltan Invest satsar gärna även på investeringar i grön infrastruktur. Vår långsiktighet passar bra ihop med verksamheter som kräver en längre investeringshorisont. Bland våra innehav finns exempelvis Train Alliance och ett flertal vindkraftsbolag.

SATSNING PÅ UTBILDNING I PRIVATEKONOMI FÖR ÖKAD JÄMLIKHET

För att samhället ska kunna utvecklas väl är social hållbarhet en viktig dimension. Ett socialt hållbart samhälle kan definieras som ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa, utan orättfärdiga skillnader.

På Spiltan Invest tror vi att ett steg på vägen mot ett mer jämställt samhälle är ett mer jämställt ägande. För den som äger tillgångar som aktier, äger även möjligheten att påverka, både sin egen ekonomi och samhället i stort. Vi vill därför sprida ägandet i Sverige och sänka tröskeln för människor att komma i gång med sparande och investeringar.

Svenskarnas ägande i siffror:

Spiltan Invest har kunskap och bred erfarenhet kring sparande och investeringar. Den vill vi dela med oss av. Genom en folkbildningsinsats vill vi inspirera fler att börja spara och få en bättre privatekonomi. Eftersom ekonomiska faktorer påverkar människors hälsa, trygghet, livskvalitet och möjlighet att utvecklas, kan vi på detta område hjälpa till att förändra många människors vardag till det bättre.

Folkbildning för ökad jämlikhet

Spiltan Invest vill inspirera fler att skapa sig ekonomisk frihet i vardagen. Det är vårt sätt att konkret bidra till att göra skillnad inom social hållbarhet. Helena Svensson, kommunikatör, berättar mer om vår folkbildningsinsats.

Om vår folkbildningsinsats